Kolding og Omegns Strandjagtforening blev startet af en flok jægere, der havde strandjagt som deres store hobby. Foreningen blev oprettet ved en stiftende generalforsamling 24. November 1954, på Rutebilcafeen i Kolding, hvor foreningen i de første år afholdt mange af deres møder m.v. samt generalforsamlinger. Da foreningen voksede var der ikke plads nok på Rutebilcafeen, så man flyttede arrangementerne til Vandrehjemmet. Her blev der holdt møder og forskellige kursus inden for jagt. Vi havde besøg af mange af vore jagtkonsulenter, der fortalte os om de forskellige love, samt alt muligt omkring det at drive jagt, specielt strandjagten havde jo vores store interesse.

Foreningen havde også en flugtskydningsbane ved Komarskbuskene i den nordlige bydel sammen med Koldings 2 andre jagtforeninger. Her kunne de nye jægere lære alt om at omgås jagtgeværet på en korrekt og forsvarlig måde, de lærte at indtage den rigtige skydestilling, som var meget vigtig for at kunne ramme både lerduerne og det levende vildt. Strandjagtforeningen havde uddannet instruktører indenfor flugtskydningen, der kunne hjælpe de nye jægere på vej, og lære dem alle de sikkerhedsmæssige ting omkring det at drive jagt.

Da der i 1967 blev vedtaget en ny jagtlov, som betød at alle, der ønskede at få jagttegn skulle op til en prøve, arrangerede Strandjagtforeningen kursusser for de, som ønskede at komme til prøve. Vi lavede en prøvebane på flugtskydningsbanen, hvor de kommende jægere kunne træne til prøven, vi lærte dem afstandsbedømmelse, vildtkendtskab m.v. alt sammen ting, der er meget vigtigt under udøvelse af jagt. Desværre mistede vi flugtskydningsbanen da Skovparken skulle bygges, det var et stort tab for byens jagtforeninger, og selv om kommunen lovede at vi ville få en ny bane er det aldrig lykkedes os at få et areal godkendt til flugtskydningsbane.

Kolding og Omegns Strandjagtforening var i sin tid, i flere år, den største lokalafdeling under Dansk Strandjagtforening. I dag er alle jagtforeninger samlet under Danmarks Jægerforbund. Foreningens 25 års jubilæum blev fejret på “ Den Gamle Grænsekro “ Frederikshøj, med stor deltagelse af de daværende medlemmer samt indbudte gæster. 16. April 1983 fik Kolding og Omegns Strandjagtforening deres eget klubhus på Marina Syd , Skamlingvej 5, Kolding. Klubhuset blev indviet af daværende strandjagtkonsulent V.M. Fynboe, Svendborg.

Klubhuset bliver brugt til alle foreningens arrangementer, og er i brug flere dage om ugen til glæde for alle vore trofaste medlemmer. Strandjagtforeningen er medlem af S.I.K. og Koldings Grønne Råd. Desuden er foreningen repræsenteret i “ Den Selvejende Instition Kolding Lystbådehavn “ som lejer lystbådehavnen af Kolding Kommune og administrerer den. Den 24. November 2004 fejrede Kolding og Omegns Strandjagtforening  50 års jubilæum.

 

 


Lidt Nostalgi

http://www.dls-jagt.dk/jagt/foto/Strandjagtsforeningen_300.jpg

 

Dansk Strandjagtsforening
I 1940 følte en gruppe jægere, at der var behov for en forening målrettet strand- og havjagten, hvilket resulterede i stiftelse af endnu en jagtforening:
Den 3. marts 1940 stiftedes Dansk Strandjagtforening (DSF). Ikke i decideret protest mod de eksisterende foreninger, men fordi man ønskede en forening, der varetog netop hav- og strandjægernes interesser. Dette tiltag kom efter en særfredningen af dykænderne i vinteren 1940, der fandtes urimelig.
DSF gik aktivt ind for træning på flugtskydebanen og arrangerede instruktionsskydning og præmieskydning. Hvert år afholdtes en særlig præmieskydning kaldet: Årsskydningen. Foreningens blad, Strandjægeren, bragte oplysende artikler om våben, ministerielle bekendtgørelser og spændende jagtberetninger. Desuden stillede DSF beredvilligt op med lysbilleder, film og foredrag for derigennem at øge medlemmernes viden om de forskellige vildtarter, vildtpleje og opdræt m.m.
Man gjorde endvidere meget ud af at yde medlemmerne råd og vejledning i juridiske spørgsmål. Her oprettes en særlig, Bistandsfond, medlemmerne kunne trække på som for eksempel advokathjælp.
I 1956 oprettede DSF, Danske Strandjægeres Motorbådsunion (DSMU). Her kunne afdelingerne arrangere kurser i kompaslære, radiokommunikation, søvejsreglerne m.m. DSMU nåede at råde over 3000 både fordelt på 75 afdelinger.