Kontingentsatserne 2018     

 

Medlemskategori

Modtager bladet

”Jæger”

DJ`s andel

Kr.

Jagtforeningens

andel Kr.

Kontingent

i alt Kr.

Ordinær fra 26 år

Ja

751

100

851

Junior 0-15 år

Nej

101

27

128

Ungdom 16-25 år

Ja

376

100

476

Senior (født 1948 eller tidligere)

Ja

453

100

553

Husstand

Nej

376

100

476

Ekstraordinær

Nej

51

120

171

Støttemedlem u/jagttegn

Nej

102

 

102

Er du ikke medlem af en lokalforening under Danmarks Jægerforbund vil satsen for 2018 være 937 kr for alle kategorier.

 

Tilmelding til betalingsservice

Kontingentet opkræves direkte af Danmarks Jægerforbund. Det første girokort, du modtager fra os, er gebyrfrit. Herefter vil opkrævninger på girokort blive 25 kr. i ekspeditionsgebyr. Derfor anbefaler vi, at du tilmelder betalingen til betalingsservice i din bank. 

 

 

Har du lyst til at blive en del af en aktiv forening for strand og landjagt, så meld dig ind i forening hvor bevarelsen af jagten, herunder den frie jagt som har en særlig høj prioritet hos os.

Du kan indmelde dig ved at sende en e-mail med følgende oplysninger: navn og adresse, fødselsdato og årstal, eventuel telefonnummer til grauslund.g@stofanet.dk eller på telefon: 75 53 27 87.  Husk at meddele hvilket medlems kategori du ønsker.

 

Det vil fra den 1. januar 2017 være muligt at fravælge bladet Jæger. Det betyder, at du vil blive fratrukket 136 kr. årligt i dit kontingent. Det er gældende for de medlemskategorier, hvor medlemmet som udgangspunkt ellers er berettiget til at modtage bladet. Send en mail til Medlemsservice, såfremt du måtte ønske dette. Skriv til medl@jaegerne.dk